Pravila - Rzav Challenge

RZAV CHALLENGE
Idi na sadržaj
PRAVILA UČESĆA

1. TAKMIČARI U TRCI UČESTVUJU NA SOPSTVENU ODGOVORNOST.
POPUNJAVANJEM PRIJAVE ZA TRKU TAKMIČARI DAJU SAGLASNOST DA TRČE NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, DA SU FIZIČKI SPREMNI I DA NEMAJU ZDRAVSTVENIH PROBLEMA ZA UČESĆE U TRCI. SLANJEM VAŠE PRIJAVE ORGANIZATOR JE OSLOBOĐEN SVAKE ODGOVORNOSTI ZA NASTALE POVREDE TOKOM TRKE, KAO I ODGOVORNOST ZA LIČNE STVARI TAKMIČARA.

2. MLAĐI OD 18 GODINA MOGU UČESTVOVATI U TRCI SAMO UZ PISMENU SAGLASNOST RODITELJA I PRISUSTVA ISTOG NA TRCI.

3. PRELAZAK PREPREKA
UKOLIKO TAKMIČAR NIJE U MOGUĆNOSTI DA PREĐE NEKU OD PREPREKA DUŽAN JE DA URADI ZAMESKU VEŽBU PRED SUDIJOM. BROJ PONAVLJANJA ZAVISI OD TEŽINE PREPREKE I RAZLIČIT JE NA SVAKOJ PREPRECI  (OD 10 DO 30 PONAVLJANJA).
ZABRANJENO JE ISPROBAVANJE PREPREKA PRE TRKE.
TAKMIČAR JE DUŽAN DA U TOKU TRAJANJA TRKE NA SEBI NOSI VIDLJIV STARTNI BROJ.

4. SVAKI TAKMIČAR OBAVEZAN JE DA SE KREĆE TRASOM TRKE KOJA JE OBELEŽENA. ZABRANJENO JE KRETANJE KRAĆIM, ALTERNATIVNIM PUTEVIMA. UKOLIKO TAKMIČAR NAPUSTI TRASU TRKE, BIĆE DISKVALIFIKOVAN.  KRETANJE RUTOM PODRAZUMEVA PRAĆENJE POSTAVLJENE MARKACIJE(TRAKE).

5. KORIŠĆENJE TUĐE POMOĆI DOZVOLJENO JE SAMO UKOLIKO SE RADI O POMOĆI UČESNIKA. POMOĆ TREĆIH LICA NIJE DOZVOLJENA.

6. SUDIJE NA TRCI SLUŽE DA PRATE DA LI TAKMIČARI PRAVILNO PRELAZE PREPREKE, KAO I DA LI SU DOBRO ODRADILI ZAMENSKU VEŽBU. RAD SUDIJA MORA PROĆI NEOMETANO OD STRANE TAKMIČARA. SUDIJA IMA PRAVO DA ZABELEŽI STARTNI BROJ TAKMIČARA, UKOLIKO JE DOŠLO DO NEKIH NEPRAVILNOSTI  U TOKU TRKE I TIME IH DISKVALIFIKUJE, BEZ OBZIRA NA PROLAZAK CELE STAZE OD STRANE TAKMIČARA.


7. ORGANIZATOR MOŽE POSTAVITI VREMENSKU BARIJERU, ZA ZAVRŠETAK TRKE, ODNOSNO VREME ZA KOJE TAKMIČAR MORA DA PREĐE TRASU I PREPREKE.

8. SPORTSKO PONAŠANJE OČEKUJE SE OD TAKMIČARA U SVAKOM MOMENTU TRKE, U SUPROTNOM TAKMIČAR ĆE BITI DISKVALIFIKOVAN.

9. MEDICINSKA POMOĆ BIĆE DOSTUPNA SVAKOM TAKMIČARU, UKOLIKO BUDE BILO NEOPHODNO. SVAKI TAKMIČAR JE DUŽAN DA POMOGNE POVREĐENOM TAKMIČARU SVE DOK MEDICINSKA EKIPA NE PRISTIGNE.

10. VREME TRKE MERI SE OD VREMENA STARTA TRKE PA SVE DO DOLASKA TAKMIČARA NA CILJ. POBEDNIK TRKE JE TAKMIČAR KOJI ZA NAJKRAĆE VREME ZAVRŠI TRKU I SAVLADA PREPREKE, ODNOSNO URADI ZAMENSKE VEŽBE, ZA NESAVLADANE PREPREKE.

11. ULAGANJE ŽALBE MOGUĆE JE 15 MINUTA NAKON ZAVRŠETKA TRKE, ODNOSNO NAKON ISTEKA "VREMENSKE BARIJERE".

12. OTKAZIVANJE TRKE ILI PROMENA DATUMA TRKE MOGUĆA JE UKOLIKO DOĐE DO NEKIH NEPREDVIĐENIH OKOLNOSTI . ODUSTAJANJE TAKMIČARA OD TRKE MOGUĆE JE NAJKASNIJE 30 DANA PRE TRKE. U TOM SLUČAJU NOVAC OD KOTIZACIJE SE REFUNDIRA. UKOLIKO TAKMIČAR ODUSTAJE OD TRKE NA MANJE OD 30 DANA OD SAME TRKE NEMA MOGUĆNOST REFUNDIRANJA KOTIZACIJE VEĆ DOBIJA MOGUĆNOST DA POKLONI SVOJ STARTNI PAKET NOVOM UČESNIKU.

13. PRILIKOM PRIJAVLJIVANJA NAZIVA TIMA SVAKI TAKMIČAR MORA NAVESTI NAZIV TIMA IDENTIČNO, KAKO BI BIO BODOVAN ZA TIMSKI PLASMAN. MINIMALAN BROJ ČLANOVA TIMA JE 3. ZA PLASMAN RAČUNAJU SE 3 NAJBOLJA VREMENA ČLANOVA TIMA NA ISTOJ TRCI.DOĐI, TRČI, POBEDI !
Nazad na sadržaj